REGISTER i-AKAUN KWSP(Daftar KIOSK ONLINE) - KekandaMemey (2024)

Isi Kandungan

REGISTER i-AKAUN KWSP(Daftar melalui KIOSK,BANK,ONLINE & EMAIL)

Bagi memudahkan urusan menguruskan duit EPF KWSP,ahli digalakkan untuk register i-akaun ,berikut adalah kelebihan jika ahli yang mempunyai i-akaun,ahli dapat membuat urusan berikut secara online:

 • Kemaskini maklumat peribadi
 • Semakan kelayakan pengeluaran
 • Semakan baki simpanan
 • Semakan penyata KWSP akaun 1 dan 2
 • Semakan rekod caruman individu/caruman majikan
 • Menukar daripada akaun konvensional kepada akaun Shariah
 • Menyemak maklumat penamaan/waris
 • Menyemak transaksi caruman KWSP terkini
 • Menyemak status permohonan pengeluaran dan sejarah pengeluaran Contohnya pengeluaran i-SINAR,i-LESTARI

Jika terlupa ID/ Kata laluan,rujuk LUPA ID/KATA LALUAN i-AKAUN KWSP,CARA RESET PASSWORD

Bagaimanakah cara untuk register i-akaun KWSP? Ahli boleh daftar i-akaun melalui KIOSK KWSP,secara ONLINE dan juga melalui EMAIL.

Berikut adalah perkongsian tentang cara register i-akaun KWSP melalui KIOSK KWSP,ONLINE dan EMAIL.

CARA REGISTER i-AKAUN MELALUI KIOSK KWSP

Berikut adalah senarai perkhidmatan yang disediakan di Kiosk KWSP:

 • Aktivasi TAC
 • Pendaftaran Ahli
 • Pendaftaran i-Akaun
 • Cetak Penyata
 • Semak/Kemaskini Profil

Jika nak tukar nombor telefon(Tac) KWSP,rujuk KEMASKINI NO TELEFON KWSP

SEMAKAN LOKASI KIOSK KWSP

Bagi menggunakan perkhidmatan kiosk KWSP,anda perlu tahu lokasi kiosk KWSP,berikut adalah cara untuk semak senarai lokasi kiosk KWSPP berdekatan dengan anda:

 1. Layari laman web KWSP.
 2. Di bahagian “Hubungi Kami”, korang klik pada “Pejabat dan Kios”.
 3. Pilih negeri mana yang korang sedang duduki, pilih “Pihak Ketiga Kios” di bahagian JENIS dan klik Carian.
 4. Senarai kiosk KWSP yang berada di negeri yang korang cari akan terpapar. Bolehlah cari lokasi yang berdekatan.

CARA REGISTER i-AKAUN MELALUI KIOSK KWSP

Berikut adalah Cara register i-Akaun di Kiosk KWSP:

 1. Masukkan kad pengenalan dan nombor telefon yang masih aktif. Kemudian, scan cap jari.
 2. Lepas 10 saat, akan keluar sekeping kertas yang akan memaparkan nombor ID. Satu mesej yang mengandungi kata laluan akan dihantar ke telefon korang oleh KWSP.
 3. Masukkan semula kad pengenalan pada kiosk dan scan cap jari sekali lagi.
 4. Pilih “Semak Penyata” dan sekeping lagi kertas akan keluar yang mengandungi penyata akaun 1, penyata akaun 2, dan baki keseluruhan.
 5. Sila Install aplikasi i-Akaun Mobile KWSP ke dalam telefon pintar anda
 1. Masukkan nombor ID dan kata laluan yang diperolehi(kiosk KWSP)
 2. Sila masukan nombor ID dan kata laluan baru yang mudah anda ingat dan simpan kata laluan ini untuk anda log masuk ke i-akaun pada masa akan datang.
 3. Anda telah berjaya memiliki i-akaun dan dapat membuat sebarang urusan KWSP secara online.

Jika nak hadir ke cawangan KWSP,sila buat Janji Temu KWSP ONLINE terlebih dahulu

CARA REGISTER i-AKAUN MELALUI THIRD PARTY KIOSK KWSP (RHB, Bank Rakyat, CIMB, Maybank,Hong Leong Bank,Alliance, UTC, Aeon,Courts)

Third party kiosk KWSP ini terletak di kebanyakan bank seperti RHB, CIMB, Maybank, Bank Rakyat, Hong Leong Bank, Alliance, malah juga terdapat di Aeon, Courts dan UTC.

Sila buat semakan lokasi disini https://www.kwsp.gov.my/ms/reach-us/offices-kiosks

Berikut adalah cara register i-akaun KWSP melalui third party kiosk KWSP:

 1. Masukkan nombor kad pengenalan anda.
 2. Masukkan nombor telefon terkini (pastikan nombor telefon yang aktif) dan cap jari anda.
 3. Tunggu dalam 10 saat akan keluarkan kertas yang dipaparkan nombor ID anda beserta dengan SMS kod TAC yang dihantar oleh KWSP.
 4. Sila install aplikasi i-Akaun KWSP di telefon bimbit.
 5. Masukkan nombor ID serta kata laluan
 6. Masukkan lagi sekali nombor ID tadi dan kod TAC yang dihantar oleh KWSP.
 7. Kemudian kemaskini kata laluan baharu.
 8. Pendaftaran i-akaun selesai dan berjaya

Selepas selesai daftar i-Akaun,boleh buat SEMAKAN PENYATA AKAUN KWSP korang,check ada berapa baki.

CARA REGISTER i-AKAUN MELALUI EMAIL ([emailprotected])

Berikut adalah cara register i-akaun KWSP melalui email:

1.Ahli membuat permohonan pendaftaran/pengaktifan i-Akaun (Ahli) melalu e-mel ke:[emailprotected]

2.Contact Management Centre (CMC) terima e-mel dan mengesahkan semua dokumen adalah betul dan sepadan dengan rekod KWSP. CMC akan e-mel kembali kepada ahli 5 soalan sekuriti yang kompleks

3.Ahli terima dan menjawab soalan sekuriti dengan menghantar e-mel ke: [emailprotected]

4.CMC terima email dan memastikan semua soalan dijawab dengan betul dan sepadan dengan rekod KWSP

5.CMC membuat pendaftaran di BDS dan Support Centre

6.Ahli terima ID pengguna dan kata laluan sem*ntara melalui SMS dan membuat pengaktifan i-Akaun (Ahli)

BERIKUT ADALAH MAKLUMAT YANG PERLU DISINI PADA BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN i-AKAUN (AHLI)

(A) JENIS PERMOHONAN

(B) MAKLUMAT AHLI

(C) PERAKUAN PEMOHON (Sila tanda (X) di dalam kotak sebagai pengesahan Ahli untuk pemprosesan permohonan ini)

(CI) SENARAI DOKUMEN SOKONGAN

Semua Dokumen berikut HENDAKLAH dilampirkan :

 • Borang Permohonan Pendaftaran i-Akaun (Ahli)
 • Salinan MyKad Ahli (depan dan belakang)
 • Gambar swafoto Ahli bersama MyKad
 • Bukti pemilikan nombor telefon Ahli (Cth: Bil Telefon, Kontrak pendaftaran telefon, Resit bayaran deposit )
 • Salinan Buku/Penyata Akaun Bank Simpanan/Semasa yang aktif milik Ahli

(E) SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN i-AKAUN AHLI / PENGEMASKINIAN NOMBOR TELEFON TAC

 • Warganegara Malaysia sahaja
 • Nombor telefon bimbit yang didaftarkan atas nama Ahli sahaja yang dibenarkan
 • Ahli berumur di bawah 55 tahun sahaja
 • E-mel yang dihantar melalui yahoo.com tidak dapat diproses disebabkan isu teknikal

(F) PERHATIAN

Kelulusan permohonan ini adalah tertakluk kepada semakan oleh KWSP

KWSP berhak untuk menolak permohonan sekiranya terdapat sebarang ketidakpatuhan kepada terma dan syarat pendaftaran i-Akaun (Ahli) yang ditetapkan oleh KWSP

Ahli hanya dibenarkan membuat permohonan secara e-mel sebanyak satu (1) kali sahaja. Sekiranya permohonan ini ditolak, permohonan seterusnya hendaklah dibuat melalui Kios/Kaunter KWSP

Nak mudah lagi, sila rujuk TUTORIAL DAFTAR i-AKAUN MELALUI EMAIL

MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN

Untuk maklumat lanjut tentang i-akaun KWSP, sila ikuti perkembangan terkini di media sosial KWSP atau layari portal rasmi https://www.kwsp.gov.my/ms/home.

ARTIKEL LAIN

Cara Buat Pengeluaran Khas KWSP RM10000 (Ada Lagi Ke Baki Duit EPF 2022)

REGISTER i-AKAUN KWSP(Daftar KIOSK ONLINE) - KekandaMemey (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5778

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.